0

طراحی شیت ارائه در معماری و شهرسازی

در این ورکشاپ به بررسی و آموزش طراحی شیت ارائه در حوزه معماری و شهرسازی می‌پردازیم. در طول این دوره، شرکت کنندگان با مباحث تئوری ضروری (مانند اصول ارائه داستان پروژه، قواعد طراحی گرید، استفاده از رنگ، نوشته‌های مناسب و فونت و… ) آشنا می‌شوند و پس از آن به طراحی دو نوع شیت، یکی افقی و دیگری عمودی، می‌پردازیم. موضوعاتی که در بخش تئوری مورد بحث بوده در این به صورت عملی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا موضوع عمیق‌تر درک شود.

مشاهده ورکشاپ »

ورکشاپ ترسیم دیاگرام در 3ds Max با انجین کورونا – آپارتمان آبی

در این ورکشاپ از موتور رندر کورونا و فوتوشاپ برای ترسیم دیاگرام استفاده می‌شود. در ابتدای جلسه روش کار در محیط کورونا آموزش داده می‌شود در ادامه مدل سه بعدی شهر به محیط بنا اضافه می‌گردد. مدل آپارتمان با رویت کار شده است. (استفاده از مدلی غیر از مدل 3ds Max برای این بوده، کسانی که با نرم‌افزارهای سه بعدی دیگری کار می‌کنند با یادگیری نکات امکان گرفتن اکسپورت مناسب و استفاده از این ورکشاپ را داشته باشند) بعد از وارد کردن مدل سه بعدی بر روی آن کار شده و خروجی آماده ویرایش و پست‌پروداکشن در فوتوشاپ می‌شود.

مشاهده ورکشاپ »

ورکشاپ ترسیم دیاگرام در 3ds Max با انجین کورونا – آپارتمان آجری

در این ورکشاپ از موتور رندر کورونا و فوتوشاپ برای ترسیم دیاگرام استفاده می‌شود. در ابتدای جلسه روش کار در محیط کورونا آموزش داده می‌شود در ادامه مدل سه بعدی از محیط نرم‌افزار سه‌بعدی سازی راینو خروجی گرفته می‌شود (استفاده از مدلی غیر از مدل سه‌بعدی 3ds Max برای این بوده، کسانی که با نرم‌افزارهای سه بعدی دیگری کار می‌کنند با یادگیری نکات امکان گرفتن اکسپورت مناسب و استفاده از این ورکشاپ را داشته باشند) بعد از وارد کردن مدل سه بعدی بر روی آن کار شده و خروجی آماده ویرایش و پست‌پروداکشن در فوتوشاپ می‌شود.​​​​​​

مشاهده ورکشاپ »
ورود / عضویت